Instruktioner för namntryck

Varför inte göra er kalender mer personlig? Vi har stora möjligheter att namntrycka era kalendrar i flera olika färger med vår moderna namntrycksmaskin.

Namnlistor önskas i rena textfiler med plan text.

Alternativ 1:

Ni kan skriva in namnen i "Anteckningar".
Gå in under Program, Tillbehör och sen Anteckningar.
Döp dokumentet med Företagsnamn och därefter Personnamnslista.

Alternativ 2:
Skriver ni namnen i Word så spara då namnen på följande sätt:
Arkiv - Spara som, vid filnamn kan ni döpa dokumentet till Företagsnamn först och sen Personnamnslista,
vid Filformat välj Oformaterad text - Spara - Ok.

Innehåll i namnlistan:
Skriv namnen i en kolumn, alltid med förnamnet först. Skriv endast namnen, inga meddelande, inga rubriker eller siffror före namnen, gör heller inga blankrader mellan namnen.

Namnen får inte skrivas direkt i mail, utan måste sparas i ett dokument enligt ovan.

Packinstruktioner m.m. skall sammanställas på ett separat dokument.

Standard på namnen kommer att bli Helvetica 12 punkter Versaler och Gemener.

Om kunden enbart vill ha VERSALER så skriv namnen på det sättet. Ex: PETER KARLSSON.

Som namnen är skrivna i ert dokument, så blir de vid tryck.
"Långa namn" kan vi med nya tekniken nu lätt göra på 2 rader.