Vårt engagemang för en hållbar framtid

För oss på Burde är ordet ”hållbarhet” mer än bara en trend. Det är något som finns med oss i allt vi gör, från idé till färdig produkt. Vi vill kunna erbjuda dig som kund ett hållbart och bra val, därför söker vi ständigt efter nya innovativa lösningar för att möta de globala hållbarhetsutmaningar som vi står inför. 

burde-lake-square

Hållbart från start

Våra kalendrar är gjorda med omsorg för miljö, människor och natur. I snart 30 år har vi producerat egendesignade kalendrar, som idag finns hos över 3000 återförsäljare.

Mycket av vår produktion sker fortfarande i vår egen fabrik i Växjö.

Vi väljer att leverera alla våra produkter, både till slutkonsument och från fabriker, med etablerade speditörer. Vi ser ständigt över våra emballage för att optimera dessa.

Forests for all forever

FSC® står för Forest Stewardship Council och är en oberoende, internationell organisation som verkar för ett miljöanpassat och hållbart bruk av världens skogar.

Med ett hållbart skogsbruk menas att skogen som används odlas och skördas enligt FSC:s riktlinjer som främjar både miljön och lokalsamhället.

Så när du ser FSC-loggan på våra kalendrar kan du vara säker på att det är en hållbar produkt!

Burde Förlag är sedan 2011 FSC®-certifierade. FSC®

Svensk Miljöbas

Vi är miljödiplomerade genom Svensk Miljöbas, en oberoende organisation som guidar oss i vårt arbete mot en hållbar utveckling och minskad miljöpåverkan.

En självklarhet för oss är att ha full koll på samtliga ingående komponenter i våra produkter som t.ex plast, metall m m. Detta regleras enligt EU:s direktiv och förordningar.

På en del av kalendersortimentet är papper och tryckning klimatkompenserat via ClimatePartner. Vi kompenserar koldioxidutsläppen från produktion genom bidrag till olika miljöprojekt världen över. För mer info se www.climatepartner.com.

Socialt ansvarstagande

Samtliga av våra leverantörer måste underteckna vårt leverantörsavtal eller Code of Conduct. Detta innebär att våra leverantörer måste följa samtliga nationella och internationella lagar, samt följa vissa specifika regler vid produktion av våra produkter som t.ex. minimilön samt arbetsrätt.

document-sign

Amfori-BSCI

Vi är sedan 2012 medlemmar i BSCI (Business Social Compliance Initiative). Det är en organisation vars uppgift är att genomföra oberoende fabrikskontroller för att säkerställa arbetsförhållandena i våra leverantörers fabriker.

Våra huvudleverantörer är medlemmar och certifierade enligt BSCI och uppfyller därmed deras och våra krav på en godkänd produktionsanläggning, där de anställda har det bra och blir behandlade väl.

För oss är det självklart att genomföra regelbundna besök hos våra leverantörer och deras fabriker runt om i världen. Vi strävar alltid efter att arbeta och växa tillsammans med dom fabriker vi jobbar med.

Samhällsengagemang

För oss på Burde är det viktigt att ge tillbaka något till samhället, därför arbetar vi sedan många år tillsammans med andra aktörer för en positiv utveckling i samhället. I över 30 år har vi haft ett nära samarbete med Samhall. Vi behöver arbeta tillsammans mot en hållbar framtid. 

Vi har även ett stort lokalt engagemang där vi stöttar det lokala föreningslivet, organisationer som jobbar med integrering av ungdomar, samt organisationer som arbetar mot ungdomar med psykisk ohälsa.

burde-logo-giving-people
bike4life-logo
burde-logo-attention
burde-logo-wwf
burde-logo-vagra-vald
burde-logo-dff
burde-logo-oster
rappe-if-logo
ojaby-tk-logo

Vår egen personal

På Burde prioriterar vi medarbetarnas välmående och hälsa högt. Mår medarbetarna bra så mår hela företaget bra. Vi har sedan många år ett etablerat samarbete med företagshälsovården. Vi uppmuntrar till och främjar rörelse och träning på olika sätt.

Vi är en mångkulturell arbetsplats med medarbetare från ett flertal olika länder, vår personal är väldigt lojal och merparten har arbetat hos oss i många år.

var-egen-personal-burde

Miljöpolicy

Burde Publishing AB ska utveckla och tillverka almanackor, kontorsprodukter, kort och ergonomiska produkter med höga funktions-, kvalitets- och miljökrav för försäljning med god lönsamhet till företag, bok- och pappershandel, kontorsfackhandel samt dagligvaruhandel.

Val av leverantörer, material och tillverkningsprocesser ska ske med minsta möjliga miljöbelastning. Vi ska ständigt jobba mot att förbättra vårt miljöarbete. Miljölagar, förordningar, föreskrifter och andra krav ska uppfyllas.

Vi har leverantörsavtal och uppförandekoder med samtliga våra leverantörer där våra miljökrav är tydligt beskrivna.

Miljöpolicyn ska tillämpas på följande sätt:

1. Alla anställda ska utbildas för ett högt miljömedvetande och dagligt hänsynstagande till miljön. Vårt miljöarbete planeras och styrs bl a med hjälp av miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas som är en nationell miljöledningsstandard. Vi är också medlemmar i Swereas Kemikaliegrupp som vi konsulterar vid behov.

2. Vid val av material och processer ska gällande normer enligt berörd lagstiftning och branschnormer minst uppfyllas, gärna överträffas. Minst 90 % av våra kalendrar ska vara FSC-certifierade. Vi är FSC-certifierade sedan 2010.

3. Vårt agerande ska präglas av kretsloppstänkande med största möjliga inslag av återvunnet material samt källsortering och återvinning av restprodukter.

4. Våra produkter ska utformas så, att vårt ansvarstagande för miljön stöder vår egen och våra kunders miljöprofil på marknaden.

5. Årliga mål och riktlinjer för tillämpningen ska utarbetas och följas upp.

6. I vår hållbarhetsgrupp arbetar vi kontinuerligt med företagets hållbarhetsfrågor där bl a miljöfrågorna ingår.

Miljöpolicyn ska införas och tillämpas av vår personal och spridas till våra kunder, leverantörer och övriga affärspartners, så att vi i samverkan kan vidareutveckla miljöanpassningen.

Only one earth

Mål 2022
Vi har som mål att minska graden av inkuransen mot tillverkad volym till 10%, d.v.s andelen osålda och returnerade kalendrar i relation till det som tillverkats.

Samtliga tjänstebilar i företaget ska från senast 2022 drivas med fossilfria bränslen, alt laddhybrider.

Andelen plast i våra produkter ska kontinuerligt bytas ut mot alternativa material eller tas bort. Målet är att till 2022 minska antalet plastfickor i våra kalendrar med 1 000 000 st (15 ton)

Dream