Vårt engagemang för en hållbar framtid

För oss på Burde är ordet ”hållbarhet” mer än bara en trend. Det är något som finns med oss i allt vi gör, från idé till färdig produkt. Vi vill kunna erbjuda dig som kund ett hållbart och bra val, därför söker vi ständigt efter nya innovativa lösningar för att möta de globala hållbarhetsutmaningar som vi står inför. 

burde-lake-square

Hållbart från start

Våra kalendrar är gjorda med omsorg för miljö, människor och natur. I över 30 år har vi producerat egendesignade kalendrar, som idag finns hos över 3000 återförsäljare.

Mycket av vår produktion sker fortfarande i vår egen fabrik i Växjö.

Vi väljer att leverera alla våra produkter, både till slutkonsument och från fabriker, med etablerade speditörer. Vi ser ständigt över våra emballage för att optimera dessa.

Klimatbokslut

För verksamhetsår 2022 har vi i samarbete med externa konsulter gjort vårt första klimatbokslut. Utifrån framräknade data kan vi framåt leda vårt hållbarhetsarbete mot ännu mer ”rätt” åtgärder för att minska vår klimatpåverkan. I samband med klimatbokslutet räknades det fram klimatpåverkan per producerad kalender. Resultatet blev 0,21 kg CO2 i snitt/kalender, att jämföra med ca 5 kg för att producera en t-shirt.

Metoden för att räkna ut detta är att vi har låtit genomföra carbon footprint-beräkningar, som är i linje med ISO-standarderna ISO 14040-serien och ISO 14025, av ett antal av våra kalendrar där beräkningarna omfattar utsläppen från vagga till grind. Data har i första hand inhämtats från leverantörer och har kompletterats med generiska faktorer för att bli kompletta. Klimatavtrycket fördelar sig främst mellan materialets utsläpp (från råvara till färdigt material), produktionen av kalendrarna samt transporter.”

Forests for all forever

FSC® står för Forest Stewardship Council och är en oberoende, internationell organisation som verkar för ett miljöanpassat och hållbart bruk av världens skogar.

Med ett hållbart skogsbruk menas att skogen som används odlas och skördas enligt FSC:s riktlinjer som främjar både miljön och lokalsamhället.

Så när du ser FSC-loggan på våra kalendrar kan du vara säker på att det är en hållbar produkt!

Burde Förlag är sedan 2011 FSC-certifierade. FSC®

Svensk Miljöbas

Vi är miljödiplomerade genom Svensk Miljöbas, en oberoende organisation som guidar oss i vårt arbete mot en hållbar utveckling och minskad miljöpåverkan.

En självklarhet för oss är att ha full koll på samtliga ingående komponenter i våra produkter som t.ex plast, metall m m. Detta regleras enligt EU:s direktiv och förordningar.

Klimatkompensation

Ett urval av våra storsäljande kalendrar (ca 1 miljon st/år) klimatkompenseras via projekt genom goldstandard.org alternativt climatepartner.com.

Socialt ansvarstagande

Samtliga av våra leverantörer måste underteckna vårt leverantörsavtal eller Code of Conduct. Detta innebär att våra leverantörer måste följa samtliga nationella och internationella lagar som produktionen berörs av, samt följa vissa specifika regler vid produktion av våra produkter som t.ex. minimilön samt arbetsrätt.

document-sign

Amfori-BSCI

Vi är sedan 2012 medlemmar i Amfori-BSCI (Business Social Compliance Initiative). Det är en organisation vars uppgift är att genomföra oberoende fabrikskontroller för att säkerställa arbetsförhållandena i våra leverantörers fabriker.

Våra huvudleverantörer är medlemmar och certifierade enligt BSCI och uppfyller därmed deras och våra krav på en godkänd produktionsanläggning, där de anställda har det bra och blir behandlade väl.

För oss är det självklart att genomföra regelbundna besök hos våra leverantörer och deras fabriker runt om i världen. Vi strävar alltid efter att arbeta och växa tillsammans med dom fabriker vi jobbar med.

amfori-logo-blue-01
bsci-logo_cut

Samhällsengagemang

För oss på Burde är det viktigt att ge tillbaka något till samhället, därför arbetar vi sedan många år tillsammans med andra aktörer för en positiv utveckling i samhället. I över 30 år har vi haft ett nära samarbete med Samhall. Vi behöver arbeta tillsammans mot en hållbar framtid. 

Vi har även ett stort lokalt engagemang där vi stöttar det lokala föreningslivet, organisationer som jobbar med integrering av ungdomar, samt organisationer som arbetar mot ungdomar med psykisk ohälsa.

Bike4LifeBanner256x256
side_white
burde-logo-attention
rappe-if-logo
burde-logo-dff
vfk-logotype-sv1024_1
burde-logo-oster
BRIS0046_Foretagsvan_Knapp_1080x1080_2023
ojaby-tk-logo
diabeteskampen-badge

Vår egen personal

På Burde prioriterar vi medarbetarnas välmående och hälsa hög. Mår medarbetarna bra så mår hela företaget bra. Vi har sedan många år ett etablerat samarbete med företagshälsovården. Vi uppmuntrar till och främjar rörelse och träning på olika sätt.

Vi är en mångkulturell arbetsplats med medarbetare från ett flertal olika länder. Vår personal är väldigt lojal och merparten har arbetat hos oss i många år.

var-egen-personal-burde

Miljöpolicy

Burde Publishing AB ska utveckla och tillverka almanackor, kontorsprodukter, kort och ergonomiska produkter med höga funktions-, kvalitets- och miljökrav för försäljning med god lönsamhet till företag, bok- och pappershandel, kontorsfackhandel samt dagligvaruhandel.

Val av leverantörer, material och tillverkningsprocesser ska ske med minsta möjliga miljöbelastning. Vi ska ständigt jobba mot att förbättra vårt miljöarbete. Miljölagar, förordningar, föreskrifter och andra krav ska uppfyllas.

Vi har leverantörsavtal och uppförandekoder med samtliga våra leverantörer där våra miljökrav är tydligt beskrivna.

Miljöpolicyn ska tillämpas på följande sätt:

1. Alla anställda ska utbildas för ett högt miljömedvetande och dagligt hänsynstagande till miljön. Vårt miljöarbete planeras och styrs bl a med hjälp av miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas som är en nationell miljöledningsstandard. Vi är också medlemmar i Swereas Kemikaliegrupp som vi konsulterar vid behov.

2. Vid val av material och processer ska gällande normer enligt berörd lagstiftning och branschnormer minst uppfyllas, gärna överträffas. Minst 90 % av våra kalendrar ska vara FSC-certifierade. Vi är FSC-certifierade sedan 2010.

3. Vårt agerande ska präglas av kretsloppstänkande med största möjliga inslag av återvunnet material samt källsortering och återvinning av restprodukter.

4. Våra produkter ska utformas så, att vårt ansvarstagande för miljön stöder vår egen och våra kunders miljöprofil på marknaden.

5. Årliga mål och riktlinjer för tillämpningen ska utarbetas och följas upp.

6. I vår hållbarhetsgrupp arbetar vi kontinuerligt med företagets hållbarhetsfrågor där bl a miljöfrågorna ingår.

Miljöpolicyn ska införas och tillämpas av vår personal och spridas till våra kunder, leverantörer och övriga affärspartners, så att vi i samverkan kan vidareutveckla miljöanpassningen.

Siffror för 2022

För verksamhetsåret 2022 har vi i samarbete med externa konsulter gjort vårt första klimatbokslut. Utifrån framräknade data kan vi framåt leda vårt hållbarhetsarbete mot ännu mer "rätt" åtgärder för att minska vår klimatpåverkan.

För att producera en kalender i vårt sortiment så är miljöpåverkan 0,21 kg CO2 i snitt per kalender. Som i jämförelse så är det ca 5 kg CO2 för att producera en t-shirt.

Only one earth

Mål 2026
Vi har som mål att tillsammans med våra kunder fortsätta jobba ner inkuransen av tillverkad volym av kalendrar till max 10 %. Det vill säga andelen osålda och returnerade kalendrar i relation till det som tillverkats.

Från 2022 till 2026 ska vi minska elförbrukningen i vår Växjöfastighet där vi har huvudkontor, lager och produktion. Den el vi använder ska vara fossilfri och till största del lokalproducerad.

Senast 2026 ska vi ha en rutin för årliga CO2e klimatbokslut på kalendersortimentet. Likaså vilken klimatpåverkan i CO2 vårt kalendersortiment har på artikelnivå. 

91174324-removebg-preview